VISOCOLOR® ECO test kit nitrate NO3-
344,37 DKK 344,37 DKK 344.37 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit chlorine Cl2
348,85 DKK 348,85 DKK 348.85 DKK
VISOCOLOR® HE test kit silicium Si
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit phosphate P
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit phosphate P (DEV)
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit nitrite NO2-
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit manganese Mn
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit copper Cu2+
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit iron Fe
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit cyanide CN-
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit chlorine Cl2 free+total
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® HE test kit ammonium NH4+
701,81 DKK 701,81 DKK 701.8100000000001 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit phosphate PO4-P
337,64 DKK 337,64 DKK 337.64 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit pH 4 - 9
342,87 DKK 342,87 DKK 342.87 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit nitrite NO2-
352,96 DKK 352,96 DKK 352.96 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit copper Cu2+
387,69 DKK 387,69 DKK 387.69 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit total hardness
327,93 DKK 327,93 DKK 327.93 DKK
VISOCOLOR® ECO test kit iron Fe
357,07 DKK 357,07 DKK 357.07 DKK